Bedrijfskleding en de belasting

Bedrijfskleding en de belasting

Bedrijfskleding aanschaffen en de belasting. Wat mag wel, en wat mag niet? Onderstaand de uitleg die de belastingdienst hieraan geeft.

Bedrijfskleding (inclusief schoenen) mag u alleen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, als het specifiek gaat om bedrijfskleding.

Dit geldt ook voor een vergoeding voor het wassen van kleding.

Sportkleding en sportschoenen voldoen meestal niet aan de definitie van bedrijfskleding. U mag ze dan niet onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Sportkleding met het logo van uw bedrijf valt hier wel onder. 

Hanova Textiles, voor het leveren en bedrukken van al uw bedrijfskleding, werkkleding, casual kleding en sportkleding, always fits.

Hoe zit het nu met de belasting en de aanschaf van bedrijfskleding?

U kunt uw werknemer bedrijfskleding ter beschikking stellen (u blijft eigenaar), vergoeden (uw werknemer is eigenaar) of verstrekken (uw werknemer wordt eigenaar).

U vergoedt of verstrekt bedrijfskleding

Vergoedt of verstrekt u de kleding aan uw werknemer? Dan is dit loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eind heffingsloon aanwijzen.

U stelt bedrijfskleding ter beschikking

Stelt u kleding ter beschikking aan uw werknemer? Dan is deze onbelast als het bedrijfskleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen.

Wat is bedrijfskleding? Kleding is bedrijfskleding als deze voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

* De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas en een stofjas
* Op de kleding zitten één of meerdere duidelijk zichtbare beeldkenmerken, die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo
* De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek
* De kleding is een uniform of een overall

U vergoedt, verstrekt of stelt de bedrijfskleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft.

Bijvoorbeeld een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

* U hebt een arboplan
* De kleding is nodig volgens dat arboplan
* De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen
* De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen

Wat is een uniform?

Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep, dan is die kleding een uniform. Bijvoorbeeld de kleding van politie, militairen en stewardessen.

Een zwarte broek met blauwe blazer van een chauffeur is dus niet per definitie een uniform. U moet overleggen met de belastingdienst.

De herkenbaarheid van de bedrijfskleding bepaalt of de kleding een uniform is en welke onderdelen daar bij horen. Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform, dan is dat kledingstuk ook bedrijfskleding. Hierbij maakt het niet uit of dit losse kledingstuk al dan niet wordt herkend als uniform en of het buiten het werk gedragen kan worden.

U kunt met ons, of direct met de belastingdienst bespreken of de bedrijfskleding valt onder de voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt.

Er kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend aan het bovenvermelde.

Hanova Textiles, voor het leveren en bedrukken van uw bedrijfskleding.